จำนวนยานพาหนะที่เข้ามารับบริการรวมทั่วประเทศ

รถจักรยานยนต์

220

คัน

รถกระบะ/ปิกอัพ

150

คัน

รถเก๋ง/รถยนต์

50

คัน

รถตู้/รถแวน

20

คัน

รถอื่น ๆ

20

คัน

สถานที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสาทั่วประเทศ จำนวน 104 ศูนย์

แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจำนวนยานพาหนะที่เข้ามารับบริการ